בוב הבנאי

בוב הבנאי הכל יכול וחבריו המכונות מזמינים את הילדים להצטרף אליהם להרפתקאות חדשות באתר הבניה